Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
05.12.2018

16. Naticanje u govoru istočnih jezikov

U Gospodarskoj komori u Željeznu je utorak bilo naticanje u govoru istočnih jezikov. 21 školar se je naticao u hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Šestimi su bili u kategoriji hrvatskoga jezika. Najbolja je bila Mila Smiljanić od Dvojezične gimnazije Borta. Drugo mjesto je osvojila Sara Radić od trgovačke akademije Matrštof a Mathias Popović od Dvojezične gimnazije Borta je nastao treti.

Za hrvatski jezik odgovorna je bila po prvi put učiteljica Zrinka Kinda. Polag nje su školari svako ljeto bolje pripravni, oni su govore napamet naučili i su pokazali visok nivo. Nažalost je teže motivirati školare, da usmeno predstavu svoje sastavke, govore ar se boju, tako Zrinka Kinda. Ali pri samom naticanju vidu, da to nije ništ strašnjoga govoriti pred publikom, pred drugimi školari. Laglje je sugurno, se naticati pismeno. Nijedan se nije naticao u gradišćanskohrvatskom. Priprava za zainteresirane školare počinje jur u septembru uz regularno podučavanje. Školari moru birati med nekimi temami, ljetos na primjer su to bile: 100 ljet Republika, kako dalje po maturi ili migracija. Ali naticatelji moru i sami predložiti jednu temu. tako da je i ov put bilo dost sudionikov s vlašćom temom.

Ljetos nije bilo školarov iz sridnjega Gradišća, a i u gradišćanskohrvatskom jeziku se nijedan nije naticao. Tako je ljetos bio broj sudionikov niže nego obično, je rekla Zrinka Kinda. Četveročlani žiri je gledao na prezentaciju, sadržaj i jezično znanje naticateljev, je rekla učiteljica Zrinka Kinda.

10. naticanje u pisanju sastavkov

Uz govorni dio imaju školari mogućnost se naticati u pisanju sastavkov. Onde je Patricia Krinulović od gimnazije Kurzwiese Željezno osvojila prvo mjesto. Dora Divoš od Terezijanuma u Željeznu drugo, a Dragan Grabovac od Dvojezične gimnazije Borta treto.

Naticanja priredjuje zemaljski referat za mladinu skupa sa zemaljskim školskim savjetom s ciljem, da podupiraju učnju jezikov gradišćanskih narodnih grup i susjedov, da smanju jezične barijere i forsiraju većjezičnost. Pri lanjskom 15. naticanju je dobio Zenit Rustanpašić od savezne gimnazije Željezno.

Tekst: volksgruppen.orf.at

 

Slika 1: Aufsatzwettbewerb Magyar mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz, Raba Valentina (3. Platz – BafeP Oberwart), Boglárka Légrádi (1. Platz – ZBG Oberwart), Olivér Szánto (2. Platz – ZBG Oberwart) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Slika 2: Aufsatzwettbewerb Hrvatski mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz, Dragan Grabovac (3. Platz – ZBG Oberwart), Patricia Krinulovic (1. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt), Dora Divos (2. Platz – HLW Theresianum Eisenstadt) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Slika 3: Aufsatzwettbewerb Ruski mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz,  Corina Schuster (2. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt), Jana Schuller (1. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt), Anna Tschach (3. Platz – BG Mattersburg) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Slika 4: Redewettbewerb Magyar mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz, Zsofia Doroszlai (3. Platz – BAfEP Oberwart), Anna Koroknai (1. Platz – ZBG Oberwart), Emese Kocsis (2. Platz – ZBG Oberwart) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Slika 5: Redewettbewerb Hrvatski mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz, Sara Radic (2. Platz – BHAK Mattersburg), Mila Smiljanic (1. Platz – ZBG Oberwart), Matthias Popovic (3. Platz – ZBG Oberwart) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Slika 6: Redewettbewerb Ruski mit Bildungsdirektor Mag. Heinz Josef Zitz, Benjamin Iby (3. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt), Andreas Maad (1. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt), Jana Schuller (2. Platz – BG/BRG/BORG Eisenstadt) und Jugendlandesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf

Bildquelle: Landesmedienservice Burgenland