Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
29.11.2018

Nove mape o tranziciji

Tranzicija je tema novih mapov za dvojezične pedagogice, ke su prezentirali utorak Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC) i Prezidij općinskih mandatarov pri spravišću peljačic dvojezičnih čuvarnic i osnovnih škol u Lekindrofu. Tranzicija opisuje u pedagogiki nujan prelaz diteta iz čuvarnice u osnovnu školu.

Nekoliko čuvarnic i škole jur imaju kooperacije, da bi dicu dobro pripravili na promjene tokom prelaza. Četire mape neka podupiraju pedagoge i pedagogice u tom djelu. Tranzicija je u zadnji ljeti nastala glavna tema, je rekao Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a. Mape su izdjelale čuvarničarke i odgojiteljice, ada eksperti na tom području, tako Martin Ivančić.

U nji moru najti podiljeno po tematski krugi protuliće, ljeto, jesen i zima igre, zadaće, teme, predloge za aktivnosti i upute za pedagoško djelo u praksi. Neke škole i čuvarnice nudu nujan prelaz jur u praksi, tako da se je pri sastavljanju mapov gledalo na testirane podloge. Sadržava i pedagoške upute kako neko sudjeluju čuvarnica i škola. Mape stavljaju HKDC i Prezidij dvojezičnim čuvarnicam i školam Gradišća besplatno na raspolaganje.

Tekst: ORF VISTI  Publiziert am 27.11.2018