NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
  • Facebook
14.11.2013

Akcija: „Puna škrablja/škatulja“

Školari/ce odnosno ućitelji/ce NSŠ Sveti Mihalj vrlo angažirano diozeli su na akciji Caritasa pod naslovom „puna škrablja/škatulja“. Pojedini razredi godišća napunili su ovakovu škrablju s ustrajnom hranom i s kozmetički dugovanji.

Mišljeni su ovi dari za gradišćanske familije, ke su došle u stanje nevolje/siromaštvo. Kroz ovu akciju su dica imala posebnu mogućnost vježbati socijalnu kompetenciju. Oni su si postavili cilj, nekoliko dani se odreći slatkarijov i slatkoga pića i tako štediti/šparati pineze za kupnju potribnih sredstav.

Pedagoški cilj, samovoljno se odreći od čega i tako pomoći drugim, su očividno mnogi učeniki/učenice NSŠ Sveti Mihalj dostignuli.