Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
12.11.2013

Kreativno moljanje/slikanje

Dica osnovne škole Nova Gora su pred kratkim imali poseban dan. Od firme

Ledacolor su imali takozvani kreativni dan. S farbami su u različni

tehnika moljali/slikali i tiskali. Tako su napravili čuda lipi slikov.