Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
22.10.2018

Nagrada za četverojezičnu knjigu „Hugo i čarobnjak“

U dvorcu u Verešvaru su srijedu po četvrti put dodilili „Gradišćansku nagradu za knjigu 3x7“. U kategoriji dičje ili omladinske literature je nagradu dobila dičja knjiga „Hugo i čarobnjak“ dvojezičnih pedagogic Silvije Mühlgaszner i Nicole Varga. Tim je po prvi put povijesti ove nagrade prvo mjesto osvojio team gradišćanskohrvatskih autoric.

Knjiga „Hugo i čarobnjak“ je četverojezična knjiga, to znači da je tekst oblikovan po hrvatsku, nimšku, ugarsku i englesku. Kupit se more kod izdavača Hrvatske narodne visoke škole u Željeznu. O nastajanju knjige veli Nicole Varga, da si ona i Silvija Mühlgaszner najprvo izmislu štoricu i ju pišu na hrvtskom jeziku, po tom ju prevodu na nimški jezik i ju daju dalje za prevod na ugarski i engleski jezik.

Dica tribaju i kipe pri povidanju štorice
Ideja za knjigu da je nastala pri njevom djelu u čuvarnici i školi. Jer moru putem slikovnic zanimati dicu za jezik. Za dicu da su i jako važne ilustracije, tako da dite vidi, zač ide u toj štorici iako ne odmah razumi sadržaj pri čitanju, je rekla Nicole Varga, ona je čuvarničarka u Pandrofu.

tekst: orf
slika: ©Millendorfer