Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach

Zweisprachige Volksschule / Dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach
07.11.2013

Gibanje je zdravo za dicu

Ponovo su diozela dica osnovne škole Pinkovac na akciji „Dica se zdravo giblju“ („Kinder gesund bewegen“) . Ova akcija održava se pod geslom „Fit za Austriju“. Trenerica Martina od „Sportunion Österreich“ oduševila je dicu sa šarolikimi, intresantnimi igrami i vježbami. Školari i školarice se jur veselu na dojduće športske jedinice s trenericom Martinom.