NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
  • Facebook
31.10.2013

Putovanje kroz „Clusius-park prirode“

28. septembra 2013. su se prvi razredi Nove sridnje škole Svetoga Mihalja odvezli  u „Clusius-park prirode“ u Urbersdorf. Pratile su nas učiteljice Flamisch, Jautz i Hajszan. One su nam razlagale i povidale mnogo o različni raslin, o stabalju i o živin, ke živu u parku.

Gospa Flamisch nam je čuda povidala o konji. Gospa Jautz nam je čuda interesantnoga razlagala o različnih raslin i o stabalju, a gospa Hajszan je fotografirala i nam rekla imena raslin na hrvatskom jeziku.

Prije nego smo se vratili najzad u školu, smo se sjeli umorno u hlad jednoga staroga stabla. Onde smo jili i pili što su nam pripravile naše učiteljice. Gospa Jautz nam je povidala da je hrast, pod kojim smo sidili, jur sto ljet star.
Ovo je bio jako interesantan doživljaj.
Lena Jandrisics (1k, NSŠ Sv. Mihalj)