Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben
16.04.2018

Akcija „Škola u cvjećarni“

Škole parka prirode OŠ Kalištrof i OŠ Bajngrob su kot jedan istraživački tim nature skupa prebavile zanimljivo otpodne u cvjećarni Sauer u Lekindrofu. Gospodar poduzeća, gospodin Sauer, vodio je dicu kroz veliku cvjećarnu. Potim su mogla dica sama načinjati iskustva u vrtljarenju. Svako dite je zasadilo buču/tikvu u svoj črip. To je bilo veselje!

Dica su dostala i malu torbicu za dar. Mala knjižica o vrtljarenju je tako izdjelana, da dica kot istraživači moru pisati dnevnik. Ova akcija će se u podučavanju tako dalje peljati i bit će „rodna“ ako uzrejaju u jeseni buče/tikvice.