Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
09.02.2018

28. naticanje u europski jeziki

U prostorija Pedagoške visoke škole i Tehnološkoga centra u Željeznu je bilo četvrtak 28. zemaljsko naticanje u europski jeziki. U hrvatskom jeziku se je naticalo 11 školaric i školarov.
Dobila je Martina Babić, školarica Dvojezične gimnazije Borta.

Organizatorica naticanja u hrvatskom jeziku, Angelika Kornfeind, je zadovoljna s brojem sudionikov, prem da je sve teže zainteresirati gradišćanskohrvatske školare za ovu priredbu. Od najavljenih 14 školarov je došlo 11 na naticanje. Ukupno je sudjelivalo 120 školarov iz 11 viših škol cijeloga Gradišća. Mirili su se zvana u hrvatskom još u engleskom, francuskom, talijanskom, latinskom, ruskom, španjolskom i ugarskom jeziku. Otpodne je bio javni finale. Tema pretkola dopodne je bila pratež i moda. Stručni žiri je potom nominirao tri najbolje školare u svakoj kategoriji. A u javnom finalu pred publikom su se sudioniki otpodne bavili temom 100 ljet Republika Austrija. Kot veli Angelika Kornfeind su hrvatski finalisti na primjer argumentirali, zač se u Austriji dobro živi i ka prava cijenu.

Žiri ocijeni pak kako dobro se finalisti izrazu i prezentiraju, je li imaju gramatičke falinge i kako reagiraju na pitanja moderatorice, tako Kornfeind. Jelena Svetlanović od gimnazije Matrštof je nastala druga, Martina Babić od Dvojezične gimnazije Borta prva a Seldin Smaljić od gimnazije Matrštof treti

volksgruppen.orf.at/hrvati