Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
04.10.2017

Prezentirana reforma osnovne škole

Zemaljski školski savjet za Gradišće je srijedu u Kulturnom centru Željezna prezentirao pedagogom iz gradišćanskih osnovnih škol i čuvarnic reformu osnovne škole. Ova reforma, ka se od lani postepeno ostvaruje u Gradišću, predvidja uz drugo nježan prelaz iz čuvarnice u osnovnu školu.
Šest umriženih škol i čuvarnic je u prošli tri ljeti pilotiralo težišća reforme, veli nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner. Med njimi su bile i škole i čuvarnice iz Pinkovca i Trajštofa. Pedagogi i pedagogice su u prošli ljeti izdjelali skupni koncept, kako je naprimjer moguć nujniji prelaz iz čuvarnice u osnovnu školu. Zato su institucije morale dobro skupa djelati. Pedagogi su organizirali različne skupne priredbe, roditeljske večere, sjednice i konferecije kot i skupna zapisivanja dice u školu. Ova metoda neka omogući, da se dite pri prelazu u školu more bolje podupirati, tako Vukman-Artner. Kroz usku suradnju čuvarnice i škole da pedagogi moru dite bolje podupirati. Ministarstvo za obrazovanje je evaluiralo različne metode, ke su škole i čuvarnice izdjelale i je najbolje od ovih preuzelo u reformu. Pri čerašnjoj prezentaciji reforme osnovne škole je sudjelivalo 400 pedagogov iz gradišćanskih čuvarnic i osnovnih škol.

izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati