Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
28.08.2017

Težišća i novosti na školskom polju

Novo školsko ljeto donaša već autonomije, početne jezične grupe, školske saveze (klastere) i digitalnu učnju

Za 32.479 školaric i školarov u Gradišću, od tih 18.219 u obaveznom školstvu i 2741 početnika i početnicu, počinje 4. septembra novo školsko ljeto. Zemaljski poglavar Hans Niessl i poslovodeći prezident Zemaljskoga školskoga savjeta mr Heinz Josef Zitz su informirali o težišći i novosti ke ćekaju ove nove školarice i školare u razgovoru za štampu. Novosti takozvanoga školskoga paketa autonomije, koga su odobrili u juniju u narodnom vijeću, su napr. novo zapisivanje budućih školaric i školarov, proširenje svakidašnje ure gibanja i športa u 188 škol, slobodno biranje vrsti ocjenjivanja, početne jezične grupe i zapeljanje školskih savezov (Schulcluster) u okviru školske autonomije. Digitalna učnja neka se još već zaplete u nastavni plan.  

„Gradišće je takorekuć „izvanredan školar“ u naobrazbenoj politiki, naglasio je Niessl. „Mi smo pri podvaranju dice, pri ponudi i kvaliteti naobrazbe i pri maturanti top“. Pred kratkim smo i ležali na prvom mjestu pri centralnoj maturi s ukupno najmanje petic u Nimškom, Engleskom i u Matematiki. „Letva leži visoko, a kanimo ju u dojdući ljeti postaviti još više. Cilj more samo biti, da smo i nadalje prvi u nastavnom području cijele Austrije“.

Reforma osnovne škole donaša već fleksibiliteta

Reforma osnovne škole donaša već slobode. Tako neka se prijelaz iz čuvarnice u osnovnu školu olakša i pomoću izmjene izmed obadvih institucijov omugući bolje individualno podupiranje dice. Škole moru u budućnosti same odlučiti kako kanu ocijenjivati dicu i kako postupati s dilenjem razredov po godišnji stepeni ili s prikgodišnjom naobrazbom. Početne jezične grupe se moru peljati dodatno kao proširenje dosadašnjih potpornih jezičnih tečajev i paraleno podučavanju. „Ovo je bitan doprinos integraciji“, je Niessl osvidočen. On gleda znanje nimškoga jezika kot bitni temelj posredovanja obrazovanja.  

Svakidašnja ura gibanja i športa na 188 škol

U projdućem ljetu po prvi put u Gradišću kao savezna modelna regija na temelju školske autonomije zapeljanja svakidanja ura gibanja i športa će se zapeljati na daljnji deseti škola. Ukupno sudjeluje od dojdućega školskoga ljeta 188 škol na ovom modelu, to su 81 % svih škol u Gradišću. Niessl ocjenjuje svakidašnju uru gibanja i športa kao uspješni model ki raste neprekidno dalje.

Nastavna direkcija je jur skoro ostvarena

 „Skoro 90% ostvarena“ je takozvana Nastavna direkcija u Gradišću. Još pod imenom „Zemaljski školski savjet“  se jur sada centralno upravlja svimi službenozakonskimi posli zemaljskih kot i saveznih učiteljev. Početo od 1.1.2019. ljeta, kao od zakona potribovano, će biti potpuno ostvarena Nastavna direkcija kao služba.

Školski klasteri su jur realitet

U paketu školske autonomije se je jur u junu 2017. ljeta zaključilo u narodnom  savjetu utemeljenje školskih klasterov. U Gradišću su jur neke obavezne škole pod skupnim peljačtvom. Tako naprimjer osnovne i nove sridnje škole u Svetici za Jezerom i Illmitzu, osnovne škole u Nimškom Jandrofu i Raušeru kot i osnovne škole u Maloj Holovajni i Svetojurju.

Novi predmet „Coding i Robotik“

„U hasnovanju digitalne tehnoligije je Gradišće na prvom mjestu u Austriji, da još i u Europi“, tako Zitz. 95% svih gradišćanskih osnovnih škol upotribljava „skooly“, a 100% gradišćanskih saveznih škol je u takozvanom „E-Learning-savezu“. Obrazovni poslužitelj je sa 100% hasnovanja najveć upotribljavani sistem u Austriji. A sada se neka upelja novi nastavni predmet „Coding i Robotik“ u 12 gradišćanskih škol i tako školarom razjasni digitalne tehnologije.

Broj školaric i školarov se opet lako diže

Gradišće ima u školskom ljetu 2017./2018. 18.219 školaric i školarov u obaveznom školstvu, ča znači mali plus projdućemu školskomu ljetu; 2741 od njih su prvorazredniki. Na području viših škol je prijavljeno 14.260 školaric i školarov. Ukupno je u Gradišću zaposlen 4.141 učitelj, od tih 2.372 zemaljski učitelji a 1.769 savezni učitelji (AHS, BMHS). „Osebujno me veseli, da smo za ovo školsko ljeto mogli zaposliti 106 dodatnih učiteljev“, tako Niessl.  

Izvor: Bgld. Landesmedienservice