Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
27.06.2013

Završna školska fešta

U subotu, 22.6.2013. ljeta je imala Osnovna škola Kalištrof školsku feštu. Program za dicu je bio šarolik. Za otvaranje školske fešte su dica jačila na nimškom i na hrvatskom jeziku. Na dobru namjeru su školarice i školari bižali za „SOS-Kinder laufen für Kinder“ . U školskoj auli smo imali izložbu od ručnog rada i crtanja. Za jilo i pilo se je skrbio roditeljsko društvo. Zahvalimo na suradnju svim ki su nam pomogli ov nepozabljiv i zvanaredni lip dan organizirati.