Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
18.04.2016

Nova učila za gradišćanskohrvatske učitelje

Ov put 16.03. je dala Oš Kalištrof mjesto za prezentaciju "Opisi kompetencijov" i "Regionalni jezični portfoliji" KLePeTo - nova učila za gradišćanskohrvatske učitelje u Gradišću. Na priredbi su diozeli brojni učitelji dvojezičnih osnovnih škol Gradišća. Nova učila su predstavile gradišćanskohrvatske učiteljice ke/koje pilotiraju već tri ljet na svoji škola. Dvojezični pedagogi i pedagogice ćedu već od dojdućega školskog ljeta 2016/17 početi djelati s ovimi mapami od ki/koji moremo očekivati jedno kvalitativno podučavanje na manjinskimi jeziki.