Dvojezična gimnazija u Borti

hrvatski/ugrski

Dvojezična gimnazija u Borti
08.05.2015

Hrvatska centralna matura

Na Dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Borti je osam školarov pisalo po prvi put hrvatsku centralnu maturu. Teme mature su sastavili anonimni stručnjaki po nalogu Saveznoga instituta za istraživanje obrazovanja, inovaciju i razvitak (BIFIE). Zutra, petak ćedu pak publicirati teme mature na Bifie-jevom portalu u internetu.

Dvojezična gimnazija u Borti je jedina škola u Austriji, na koj pišu školari centralnu hrvatsku i ugarsku maturu. Direktor Martin Živković veli, da su si oni ov dan zato zibrali, ar se na drugi škola danas piše matura u španjolskom jeziku i tako da je ov dan bio za hrvatsku odnosno ugarsku pismenu maturu slobodan.

Tekst: volksgruppen.orf.at/hrvat
Foto: www.bg-oberwart.at