Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
15.10.2014

Jezični parkur za dicu

26. septembera je Osnovna škola Kalištrof odputovala u KUGA na Veliki Borištof. Ovog ljeta 12. puta je KUGA organizirala obljubljeni jezični parkur prilikom Europskoga Dana Jezikov.

Predstavili su nam na 4 različne štacije kratke vježbe, kako se more putiti na druge jezike. Dali su dici mali mogućnost upoznati Hrvatski, Ugrski, Francuski i Romanes. Naučili smo se pozdraviti, brojiti, jačiti, farbe i male kratke igre u grupa. Bilo je nam lipo i se veselimo, da smo imali mogućnost na ov lip program.