Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
15.10.2021

Žetvena zahvalnica

Svaku jesen su oltari u crikva šaro ukrašeni voćem, povrćem, žitom i cvijećem, da proslavu dana zahvalnosti. I ako žetvena zahvalnica nije izvorno kršćanski svetak/blagdan u strogom smislu riči, ljudi su uvijek imali želju/potrebu se zahvaliti Bogu na dari prirode. Ljudi se sječaju, da imati dovoljno hrane ne odvisi u potpunosti o ljudi.

U ovom smislu su održali žetvenu zahvalnicu  3. listopada 2021. u Novogorskoj fari  kao dio nediljne maše. Na ov lipi jesenski dan mladi i stari zahvalili su se na prinosu u poljoprivredi i u vrti. Uspjehu ovoj priredbi su doprinijela i dica osnovne škole. Na ovu posebnu nedilju su u cirkvu došli s košaricami punhi sa jesenskih dari. Zajedno s mjesnim farnikom mag. Davidom Grandićem išli su pjevajući u crikvu. Dica su sudjelovala u činu pokore, molitvami kod prošnjov i meditaciji s teksti, ter su i pjevala neke pjesme. Mjesni farnik mag. David Grandić pozvao je ljude u svojoj prodiki, da se ne samo zahvalu na ov dan, nego da već i razmislu i podilu s onimi, kojim ne ide tako dobro kao nam.

Po svetoj maši je farski savjet pozvao na agapu uz crikvu, kade su ljudi mogli doživiti zajedništvo i su se dobro zabavjali.