Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg

  • Dvojezična škola, osmero razredna
  • Škola prirodni park i ekolog škola
  • Škola gibanja i športa
  • Osnovna škola sa svakidašnom urom gibanja i športa
  • Različne neobavezne vježbe
  • Podnevno podvaranje
  • Urfit - posebna ura gibanja i športa
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
28.09.2021

Dužički dan športa - Pannonia Eagles na pohodu

S dužičkim danom športa petak, 24. septembra 2021., se je svečevao jedan dan pun gibanja i športa u osnovnoj školi u Rasporku. Gospodin Rothleitner, trener za mladinu društva Pannonia Eagles iz Pajngrta, je došao u našu školu, da predstavi školskoj dici svih razredov, kako se igra amerikanski football. Cilj je bio, da dica upoznavaju različna športska društva u okolini. Na koncu dostala su dica müsli-rebro.

Najlipša hvala gospodinu Rothleitneru za njegov pohod i za interesantno dopodne.