Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
23.09.2021

Cvijeće na cesti

U okviru europskoga tajedna mobiliteta u septembru su dica osnovne škole Cindrofa oblikovala dio ceste pred školom tako da su na cesti crtali farbami. Na mjesto suroga asfalta su ceste bile polipšane šarimi slikami. Cilj ove akcije je bio da se ljudi opomenu na proces minjanja i potribnoga branjenja klime, da se smiri promet i da dica pokažu na druge mogućnosti gibanja prez auta. Od ovoga dana sabiraju dica svaki dan bode u pasušu mobiliteta. Svakim korakom na školskom putu koji podupira pozitivnu klimu dostanu jedan bod u pasuš mobiliteta. Postavna je i stanica za roditelje pri kupališću, da bi od onde dica išla piše do škole i da je roditelje ne vozu do škole.

Zahvalimo se pri centrali za mobilitet Gradišće, pri općini Cindrof i pri roditeljem za zvanaredno dobru suradnju!