Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
22.09.2021

Blagoslavljanje nove škole u Novoj Gori

Nedilja, 19. septembar 2021. je bio u opčini veliki svetačni dan. Na ov lipi dan je bilo blagoslavljanje nove osnovne škole. Počeo je ov dan jutro u 8.30 uri koncertom limene glazbe iz Pinkovca pred školom. Opčinska predpodstavnost je pozdravila ovde časne goste: predsjednicu zemaljskoga sabora Verenu Dunst, poslanika u savezni parlamenat Nikija Berlakovića, obrazovnoga direktora Heinz-Josef Zitz-a, nadzornice Karin Vukman-Arnter i Gerlinde Potetz, načelnike iz susjedkih sel: Leo Radakovića, Michaelu Raber i Erich Sziderića kao i bivšega direktora Karla Kovača kao i člani firmov, koji su sudjelivali pri gradnji škole.

Slijedila je svetačna maša u crikvi, koju je služio mjesni farnik David Grandič. Dica iz osnovne škole su skupa s učiteljskom timom polipšali mašu i su sve jačke sami jačili na hrvatskom i nimškom jeziku. Po maši je bila procesija u novu zgradu škole, kade je farnik Granidć u nazočnost časnih gostov posvetio i blagoslovio nova prostorja.

Po blagoslavljanju je bila svetačna priredba u šatoru uz školu. Načelnik Tome Novosel je pozdravio sve goste i se je zahvalio kod svimi, ki su pomogli pri gradnji nove škole. Potom je on moderirao razgovore sa časnimi gosti. Med ovimi bloki razgovaranja su dica predstavila tri plese i jačila jačke. Na koncu svetačnoga akta je ravnatelj škole Karl Knor se isto zahvalio i predstavio težišća novogorske škole. Završili su zemaljskom himnom. Prvu kiticu su jačili na nimškom jeziku a drugu kiticu na hrvatskom jeziku, isto kao kod priredbe 100 ljet Gradišće u Solunku/Schlaining.

Sada je slijedila još pomašnica s limenom glazbom Pinkovac. Roditeljsko društvo pod peljanjem predsjednika Haralda Krenn-a i kulturna društva iz Nove Gore su se skrbila za tijelovo dobro gostov, koji su u jakom velikom broju došli. Oni su imali i mogučnost, da si pogledaju dvi izložbe u školi: „Ditinstvo jednoč“ od školarov i „Iz novogorske historije“ od kruga novogorskih historičarov, ki se bavu poviješćom sela u zadnjih 100 ljet.