Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
01.07.2021

Donacija jabukovoga soka od "Genussladne.at"

Marcel Pomper, direktor hotela Reduce i vlasnik poduzeća"Genussladen.online" u Novoj Gori, pokazao je srce za dicu. Poslidnji tajedan škole je osnovnoškolarom darovao organski sok od jabuke kao piće, da bi lakše podnijeli vruće dane. Dica su bila srićna zbog dara i zahvalila su se kod darovatelja.