Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
30.06.2021

Vafle skupa peč

Kruh ima posebnu simboliku u vjeronauku. U mnogi kultura je kruh najvažnija namirnica. To je simbol života i ujedno zajedništvo s Jezušem Nedugo prije smrti je Jezuš dilio kruh sa svojimi prijateljima i obećao njim da će uvijek biti s njimi nevidljivo. Jezuš je za sebe rekao: "Ja sam kruh života". Ovom usporedbom želji reći da ljudi, koji vjeruju u Boga, mogu osjetiti unutarnju snagu. Skupno pečenje i slavlje i diljenja su čudakrat u fokusu. U malo modificiranom obliku, vjeroučiteljica Nicole Horvatić se je sada bavila ovom temom u osnovnoj školi Nova Gora. Umjesto kruha su napravili vafle. Suradjivali su, zajedno su jili vafle, a naučili su se i diliti. Praktično iskustvo prenošenja znanja iz vjeronauka, koje je ne samo donijelo puno sadržaja, već je i aktivno uključilo dicu.