Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
15.06.2021

Pohod željeznim barunima iz Čembe

Dica osnovne škole Nova Gora nedavno su krenula na putovanje u prošlost i pohodila opčinu Čembu. Ovde se nalazi najveće humkovo groblje u Sridnjoj Europi, s oko 300 gomila. Trenutno se u ovom vridnom arheološkom i povijesnom području vrše iskapanja u sklopu projekta "ArcheON". Postoju i posebne ture za dicu. Gdo su bili ti ljudi tada i kako su živili prije otprilike 2.700 ljeta? Proizvodnjom željeza i bronce i njihovom trgovinom postali su bogati trgovci. I to bogatstvo su i u smrti dokumentirali s namjerno danim grobnim dobrima. Sve je ovo ovde znanstveno dokumentirano, a život i smrt se obnavljaju koristeći grobna dobra. Dica osnovne škole Nova Gors nisu samo posjetila polje grobov, već su se i mogla uroniti u tadašnji svit na pojedina štacija. Uživali su i u kovanju željeza, koje su mogli sami isprobati. Ovo poučno i informativno jutro ostavilo je snažne trajne dojmove. Osnovna škola Neuberg želi se zahvaliti Manueli Thurner na dobroj pripremi, opčini Čemaba na podršci i obitelji Baumgartner / Reindl na dobroj južini za dicu s gradišćanskih špecijaliteti.