Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
07.06.2021

Iskanje hrvatskih slijedov u Kalištrofu

Naš projekt za „100 ljet Gradišće“ je počeo jur početkom školskoga ljeta. U nastavi su se školarice i školari intenzivno bavili s nastajanjem Gradišća i povijesnimi zviranjki. U okviru projekta smo se fokusirali na hrvatski jezik u selu. K tomu su dica dostala nalog da u slobodnom vrimenu išću hrvatske slijede u Kalištrofu.

U skupnoj ekskurziji su nas dica gizdavo peljala do svojih istraženih mjestov. Opremljeni povećalom su našla i još druge hrvatske natpise. Našli smo je med drugim pred crikvom i na cimitoru. Bilo je lipo viditi kako je projekt dodatno probudio oduševljenje i motivaciju dice za hrvatski jezik.

Nadalje su još planirani intervjuji kako se je hrvatski jezik hasnovao u raniji časi.