Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg

  • Dvojezična škola, osmero razredna
  • Škola prirodni park i ekolog škola
  • Škola gibanja i športa
  • Osnovna škola sa svakidašnom urom gibanja i športa
  • Različne neobavezne vježbe
  • Podnevno podvaranje
  • Urfit - posebna ura gibanja i športa
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
28.05.2021

Kako šara je tvoja sadovna sinokoša? - naticanje moljanja za dicu parka prirode Rozalijsko brigovlje

Park prirode Rozalijsko brigovlje je organizirao jedno naticanje za prvi europski „dan sadovne sinokoše“. Dica 2a i 2b razreda iz osvnovne škole Rasporka su sudjelivali sa čuda radosćom. U utorak,11. maja 2021., su bili školari i školarice obadvih drugih razredov, skupno s razredinimi učiteljicami Heikom Csmarits i Ninom Kužat, na sadovnoj sinokoši u Rasporku. Na licu mjesta su kreirali njihovo umjetničko djelo. Gledali su živine i lipe biljke. Školarice i školari su djelali s njevimi farbami i materijalom nature.

Čuda lipih umjetničkih djela su nastala! To je bio lip dan!