Osnovna škola Sveti Mihalj / VS St. Michael

Četvero razredna nimška škola.

Osnovna škola Sveti Mihalj / VS St. Michael
26.05.2021

BeeBots u predmetnoj nastavi

Školari i školarice prvoga razreda osnovne škole Svetoga Mihalja su se u prošli tajedni bavili roboter-pčelami takozvanimi „BeeBots“. Roboteri ispunjuju samo naloge, ke daje človik. Sa čuda veseljem su 
dica bila pri učnji i su se tako naučila prve korake u programiranju.