Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
18.05.2021

Gradišće se bicikla – mi isto

Gibanje i sigurnost u prometu su nam na osnovnoj školi Cindrof jako važni. Akcija „Burgenland radelt“ je za obadva aspekte dobra mogućnost. Dica se motiviraju da prakticiraju biciklanje, da se u prometu sve sigurnije ponašaju i da se rado gibaju. I učiteljIce  školskoga centra Cindrof kanu biti dobar pretkip i se trudu da se čuda (školske) putev vozu  biciklom. U okviru projekta su učiteljIce smili/e testati električne bicikle jedan misec dugo. ŠkolarIce i učiteljIce su jako marljivi i  sabral/e jur čuda kilometrov.