Osnovna škola Štikapron-Celindrof

Dvojezična škola!

 

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
12.05.2021

Ovde je moj dom

Thomas Klein je jur većkrat komponirao jačke za naše školarice i školare za različne prilike. I za temu "100 ljet Gradišće" si je zmislio jačku. Ov tajedan su školarice i školari konačno smili jačiti i snimiti jačku na profesionalan način. Drugi vrhunac ovoga projekta je bila snimka na video. Veselimo se, da moremo vam vrijeda predstaviti cijelu jačku!