Osnovna škola Trajštof / VS Trausdorf

Naša škola

Osnovna škola Trajštof / VS Trausdorf
06.05.2021

Predavanje autorice Michaela Gettinger na drugi način

Dica 1. razreda OŠ Trajštof su se jako veselila, jer su smila slušati predavanje autorice Michaela Gettinger iz Trajštofa. U knjigi opiše autorica kucka, ki je čuda doživio. Pripavila su se dica tako, da su nacrtala slike od kucka „Liberty“.

Lipa hvala da smo imali tako lipu prezentaciju.