Dvojezična sridnja škola

  1. Dvojezično podučavanje na nimškom i hrvatskom jeziku i dodatna ponuda na jeziki omoguću školaricam i školarom opširiti svoje jezične kompetencije ili se naučiti novi jezik na lagak način.
  2. Mi nudjamo individualne mogućnosti za razvijanje kroz podučavanje u mali grupa i potpomaganjem školaric i školarov po svoji sposobnosti.
  3. Pozitivno zahajanje jedan s drugim nam je važno. Gledamo na respekt, toleranciju i otvorenost.
  4. Mi omogućimo našim školaricam i školarom nova iskustva kroz različne projekte i kooperacije.
Dvojezična sridnja škola
30.04.2021

Jonas Rathmanner dobio je posebnu nagradu pri naticanju „Zlate diteline“

Jonas Rathmanner sliši med dobitnike literarnoga naticanja zlata ditelina protiv nasilja. Školar 3. razreda Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof  je odlikovan osebujnom nagradom za svoj tekst o „ spasenju mira“.