Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach

Dvojezićna škola

Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach
26.04.2021

Našli smo protuliće!

Dica OŠ Klimpuh su se učila o protulićnih kitic. Kako dušu tulipani? Kako cvate visibaba? S ovimi i čuda već pitanja su se bavila dica prvoga razreda. Na koncu ovoga projekta su dica posadila protulićne kitice. Djelala su marljivo i veselo.

Veselit ćedu se, kad budu vidili opet njeve kitice dojduće protuliće.