Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach

Dvojezićna škola

Osnovna škola Klimpuh / VS Klingenbach
21.04.2021

Čista okolica

Dica OŠ Klimpuh su iskala i pobirala smetlje u okolici škole. Ovom akcijom su dica kanila nešto doprinesti za čistu okolicu.