Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
21.04.2021

Čitamo hrvatski!

Na osnovnoj školi Cindrofa je podučavanje  dvojezično. Za podupiranje hrvatskoga jezika  darovali su hrvatski kuluturni i dokumentarni  centar i Narodna visoka škola gradišćanskih hrvatov školi pedagoške materijale. Svaki razred ima svoje slikovnice, Cedejke i druge pedagoške materijale. Srdačna hvala!