Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama

  • OŠ Bijelo Selo je dvojezična škola kade se podučava va nimškom i hrvatskom jeziku
  • Zweisprachige Volksschule mit deutscher und kroatischer Unterrichtssprache
  • OŠ Bijelo Selo ima četire razrede i otpodnevno podvaranje
  • Vierklassige Volksschule mit schulischer Tagesbetreuung mit getrennter Abfolge
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
19.04.2021

Igre za učnju jezika

Dica prvoga razreda OŠ Bijeloga Sela se svaki dan veselu na hrvatske igre. Svakoj temi tajedna ili miseca vježbaju dica na igrajući način novi vokabular. Ovako se i brzo nauču prve rečenice.

Najbolje im se vidi hrvatski BINGO, kade se vrlo dobro moru vježbati nove riči i fraze jedne teme. Ali i igre na ploči ili akcion-igre kao „Šimon veli“, su jako rado vidjeni u prvom razredu.

Ne samo u hrvatskoj uri, nego i na početku dana, u slobodnom vrimenu, ali i u pauzi su hrvatske igre pravi hit za dicu. Ove igre pomažu dici prvoga razreda, da probiju barijeru i da se moru bez sile trenirati slobodni govor.