Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
22.03.2021

„Čitanje nas obrazuje – čitanje za drugoga nas povezuje.“

Čitanje obrazuje

Sposobnost dobroga čitanja omogućuje dici bolji pristup obrazovanju i tim boljem životu. A čitati za drugoga je za to prvi korak. Dica se uču ako imaju predkip da moru ona to isto činiti, ona se uču oponašanjme. Dica kojoj negdo svaki dan oko 15 minut čita kasnije strastveno rado čitaju.

 

Čitati za drugoga povezuje

Čitanje za drugoga znači isto i to da ljudi prebavu skupa vrime, da jedan durgomu dojde u susret i da drugomu kažu pažnju.

 

Ako smo zajedno nismo toliko sami.

Na osnovnoj školi Cindrof su dica svih razredov aktivno sudjelivala prilikom austrijanskoga dana čitanja za drugoga.

Prvi i drugi razredi su imali već mogućnosti hasnovati ovu ponudu. Doma su sastavili video o čitanju za drugoga. U školi su dica imala mogućnost da – slijedeći higijenskim propisom – čitaju za drugu dicu. Zvana toga su školari/-ce slušali/le čitanje jedne priče na tri jeziki – na nimškom, gradišćanskohrvatskom i engleskom.

Dici 3. razredov je jedna osoba roditeljev čitala povidajku preko Zoom mriže na švedskom, turskom, i gradišćanskohrvatskom. Tako su dica 3. Razredov mogla slušati povidajke na različni jeziki. Učiteljstvo i dica škole su se veselilal, da je bivši direktor osnovne škole Trajštof Manfred Vlasits čitao priču „Pünktchen i Anton“.

Dica 4. razredov su prilikom ovoga dana u internetu iskala bajke iz Gradišća koje su u razredu čitala za drugu dicu. Ove bajke su dijelom bile po sadržaju i strašne.

Škola si je postavila geslo: čitati, čitati, čitati. Sva dica su bila oduševljena!

Ufamo se da će ova akcija dicu potaknuti i na to da budu doma radje čitala sama i za druge. Zahvaljujemo se svim roditeljem koji su ovu akciju podupirali.