Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
25.02.2021

Webinari o većjezičnosti za pedagoge

Forum4Gradišće je utorak navečer priredio prvi dio od trih online-seminarov pod geslom „Mjesto za jezik i kulturu“. Predavanja, ka se bavu većjezičnošću i digitalizacijom, su mišljena za pedagoge, roditelje i študente, kim kanu predstaviti najnovije znanstvene spoznaje u toj vezi.

Kot prva je jezikoslovkinja i stručnjakinja za većjezičnost, Zwetelina Ortega referirala o prednosti i šanca za dicu, ka odrastu većjezično. Kako je rekla peljačica ureda za manjinsko školstvo na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće Jasmin Meršić, je ova online priredba nudila dobar miks znanstvenoga i praktičnoga znanja.

Učnja jezika je kompleksan proces, ali za dicu ipak lako

Stručnjakinja Ortega je s jedne strani objasnila, kako lako se dica uču jezike, a s druge strani kako kompleksan proces je to u neurološkom pogledu za dičju glavu. Digitalizacija da nudi veliku šancu za učnju i širenje jezikov, a pred svim za manje jezike. Ona na primjer gradišćanskohrvatskim roditeljem, ki sa svojom dicom živu u nimškoj okolici i u blizini nimaju mogućnosti učnje gradišćanskohrvatskoga jezika, otvara nove omogućnosti.

Online priredba je bila jako uspješna, ar su šlušatelji i slušateljice jako aktivno sudjelivali i stavljali mnoga pitanja, je rekla peljačica ureda za manjinsko školstvo na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće Jasmin Meršić. Ovo da je dobra baza i početak za daljnje webinare.

Dva dalnji webinari slijedu u marcu

U drugom webinaru, 9. marca će stručnjakinja kognicijske znanosti i ljudske biologije Birgit Peterson od Sveučilišća u Beču prikazati digitalizaciju iz neurološke perspektive. Bavit će se i pitanjem, ča je kod novih medijev za dicu dobro i hasnovito, kade moraju učitelji i roditelji paziti. Uza to će stručnjakinja predstaviti sinergije med učnjom jezika i digitalizacijom.

Treti i zadnji webinar, kogA će držati stručnjak za medijsku didaktiku Michal Dvorecký od Sveučilišća Beč 25. marca, neka daje sudionikom i sudionicam odgovor na to, kako konkretno i kimi mediji se dica moru uspješno digitalno učiti. Pri ovi dvi priredba ćedu učitelji i učiteljice različnih dvojezičnih škol Gradišća povidati, kako su oni oblikovali podučavanje pod uvjeti učnje na distancu za vrime lockdowna zbog koronavirusne pandemije.

"copyright: hrvati.orf.at"