Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
19.02.2021

Mesopust

U ovom ljetu nije bio fašenjak/mesopust kao svako ljeto. Ali ipak su došla dica na ov dan preopravna u školu a na zadnje su se skupapostvili na spomeni foto i potom su piše kao ophod prošli kroz gornjega kraja sela.