Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
05.02.2021

Jezična trofeja u virtualnom obliku

Benjamin Kuzmić od Terezijanuma Željezno je dobitnik ljetošnjega jezičnoga naticanja u hrvatskom jeziku, ko su raspisali Pedagoška visoka škola i Direkcija za naobrazbu. Pri virtualnom naticanju 28. januara se je naticalo u hrvatskom jeziku osam školarov Drugo mjesto takozvane Jezične trofeje je položila Ana Fleischhacker od Ferenc Liszt gimnazije u Gornjoj Pulji, a treta je nastala Amra Husejnović od Trgovačke akademije u Santaleku.

Zbog korone i lockdowna priredbu nisu mogli kot dosle prirediti u Pedagoškoj visokoj školi nego u novom okviru online. Ali organizatori su srićni da su priredbu mogli uspješno održati i čuvati kontinuitet naticanja.

Manje sudionikov i sudionic nego lani

Pri ljetošnjem virtualnom jezičnom naticanju je sudjelivalo prilično sto kandidatov i kandidatic u osam jezikov. To je manje nego u prethodnom ljetu. Uzrok za slablje zanimanje bi mogao ležati u tom, da je ov put znamda bilo teže motivirati školarice i školare, ki su jur zvanaredno u podučavanju na distancu, misli profesorica hrvatskoga jezika Zrinka Kinda, ka je bila odgovorna za naticanje u hrvatskom jeziku. Peljačica Djelatne zajednice hrvatskih učiteljev i učiteljic je naglasila, da je organizacija ovoga naticanja bila velik izazov sa čuda već djela i pripravnih sjednic.

Školari i školarice su snimili svoj prinos na video

Tema naticanja u hrvatskom jeziku za školare i školarice gornjih razredov je glasila „Stanovanje“. Sudioniki i sudionice su na dan naticanja došli u školu, i ovde imali pol ure vrimena za pripravu svojega prinosa, koga su oblikovali kot monolog u dužini od četire do pet minut. Svaki govor je snimljen i postavljen na platformu. Kotrigi žirija su ovom ljetu bili nadornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner i lektor za hrvatski jezik na Pedagoškoj visokoj školi Vladan Čutura. Oni su si pogledali video snimke i na ov način ocijenili kandidate i kandidatice.

"copyright: hrvati.orf.at"