Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
02.02.2021

Neuromotorično učenje u domaćem odgoju

Poboljšanje osnovnih motoričkih karakteristika, veća pažnja kroz povećanu koncentraciju i bolja motivacija u svakodnevnom školskom životu - to su samo neke od pozitivnih posljedicov, koje neuromotorična metoda učenja ima. Ov projekt, ki je testiran u osnovnoj školi Nova Gora, je pilotiran i dokumentiran u četiri škole u okrugu Novi Grad (Pinkovac, Sveti Mihalj, NImška Čenča i Nova Gora) od jeseni. Voditelj projekta je kvalificirani diplomirani učitelj športa profesor Gerhard Judmayer.

Zbog mjere korone imamo sad ovu situaciju, da se mora preispitati planiranje i izvršenje. Budući da je većina dice u domaćem obrazovanju, a samo neki školarice i školari su u školi na podvaranju, se i ovde koristu jedinice digitalnoga gibanja, koje svako dite more učiniti samo s najjednostavniji dugovanji doma u vrtu ili u stanu. Probna ura je bila sada napravljena u osnovnoj školi u Novoj Gori.

Digitalnim sastankom je učitelj športa prof. Gerhard Judmayer, ki živi u Gracu, dici pokazao vježbe. Školarice i školari, jednostavno je su bili u školovanju ili doma, su se vježbali zajedno, tako da su dali veljek svoje povratne informacije. Nalazi ovoga testa su, da ov oblik podučavanja funkcijonira, da se neuromotorična metoda učenja more podučavati i digitalno. Ako školovanje doma dalje valja i po prazniki ili ako vanjske osobe još uvijek ne smu dojti u škole, ov digitalni prinos znanja za neuromotorično učenje koristit će se u drugoj polovici ljeta u svi škola, ka sudjeluju.