Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
11.01.2021

Dičji kino u osnovnoj školi Cindrof

Kao i u zadnji ljeti su dica 3. i 4. razredov i ovo ljeto opet gledali filme koji su dobili internacijonalne nagrade. Težišće leži na obdjelovanju filmov prije gledanja i po gledanju. Zbog Corona pandemije je bila ovo ljeto i refleksija na digitalni način. Dica poznaju zoom konferencije od faze domaćega podučavanja. Cilj je bio da se dica razgovaraju o filmu, da o njemu premišljavaju i da reflektiraju sadržaje.

Tako se  dica ne nauču samo ča se povida u filmu nego i kako se to predstavlja. Tako dica već reflektiraju o mediju film. Dica su bila oduševljena.