Dvojezična sridnja škola

  1. Dvojezično podučavanje na nimškom i hrvatskom jeziku i dodatna ponuda na jeziki omoguću školaricam i školarom opširiti svoje jezične kompetencije ili se naučiti novi jezik na lagak način.
  2. Mi nudjamo individualne mogućnosti za razvijanje kroz podučavanje u mali grupa i potpomaganjem školaric i školarov po svoji sposobnosti.
  3. Pozitivno zahajanje jedan s drugim nam je važno. Gledamo na respekt, toleranciju i otvorenost.
  4. Mi omogućimo našim školaricam i školarom nova iskustva kroz različne projekte i kooperacije.
Dvojezična sridnja škola
07.01.2021

Povidanje o stvaranju svita

Jedna od najgorućih, aktualnih temov našega časa je očuvanje našega plavoga planeta za dojduća pokoljenja, to je očuvanje Božjegastvaranja našega svita. Za naš svakoljetni Pilgrim-projekt smo si nakanili iz vjeronauka, igrati scene iz biblije. Sebe najti u priča iz biblije i sve svisno skupa doživiti je bio naš cilj. Zbog korona-epidemije povidaju samo pojedina dica o stvaranju svita, ča morete viditi u filmu.