04-10-2021

Razgledavanje u moje domaće selo Pandrof

Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
01-10-2021

Dar pića za dicu oš Nova Gora

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
28-09-2021

Dužički dan športa - Pannonia Eagles na pohodu

S dužičkim danom športa petak, 24. septembra 2021., se je svečevao jedan dan pun gibanja i športa u osnovnoj školi u Rasporku. Gospodin Rothleitner, trener za mladinu društva Pannonia Eagles iz Pajngrta, je došao u našu školu, da predstavi školskoj dici s
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
28-09-2021

Europski Dan jezikov u osnovnoj školi Bandol

Adraxl, Muidwuin, Öllifaunt? Cincifrajla, žaba, gušćer?
Osnovna škola Bandol/VS Weiden bei Rechnitz
7463 Weiden b. Rechnitz / Bandol
24-09-2021

Osnovna škola Nova Gora na državnoj izložbi u Solunku/Schlainingu

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
23-09-2021

Cvijeće na cesti

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
7011 Siegendorf
22-09-2021

Blagoslavljanje nove škole u Novoj Gori

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
15-09-2021

Početniki

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
13-09-2021

Ekumenska Božja služba riči u Pandrofu

Početak školskoga ljeta 2021./22. se je ljetos priredio na drugi način. Održala se je ekumenska Božja služba riči sa školaricami i školari, učiteljicami i učitelji, roditelji i rodbinom pred svetačnoj dvorani u dvoru naše škole.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
10-09-2021

Početna maša OŠ Bijeloga Sela

Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo