18-10-2013

Paulchen i Charly su poiskali 2.a razred

U okviru predmetne nastave su se dica 2.a-razreda bavili tematikom „kucak“.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
16-10-2013

OŠ Nova Gora pri danu nastave

Ukupno 65 poduzetniki su sudjelivali pri danu nastave, koga je trgovačka komora Gradišča organizirala.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
11-10-2013

Akcija za "školare u stiski"

Akcija za „školari u stiski"
Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
04-10-2013

Slova „A“

Školarice i školare prvih razredov osnovne škole Pandrofa obdjelivali su novu slovu A.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
30-09-2013

Žetvena zahvalnica

Nova Gora: žetvena zahvalnica
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
30-09-2013

„Lukavo kroz gibanje“

v moto je jur duglje vrime tema u Osnovnoj školi Pandrofu pri podučavanju.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
26-09-2013

NSŠ Sveti Mihalj: Projektni tajedan

Engleski projektni tajedan u NSŠ školi u Svetom Mihalju
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
20-09-2013

OŠ Nova Gora: Sve o krumpiri

Kako dobro se je to njim račilo.
Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
15-09-2013

100 ljet Osnovna škola Trajštof

„Ne za školu, za žitak se učimo.“
Osnovna škola Trajštof / VS Trausdorf
7061 Trausdorf
10-09-2013

Ljetošnje podvaranje u OŠ Pandrof

Ljetošnje podvaranje u OŠ Pandrof
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof