24-09-2021

Osnovna škola Nova Gora na državnoj izložbi u Solunku/Schlainingu

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
23-09-2021

Cvijeće na cesti

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
7011 Siegendorf
22-09-2021

Blagoslavljanje nove škole u Novoj Gori

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
15-09-2021

Početniki

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
13-09-2021

Ekumenska Božja služba riči u Pandrofu

Početak školskoga ljeta 2021./22. se je ljetos priredio na drugi način. Održala se je ekumenska Božja služba riči sa školaricami i školari, učiteljicami i učitelji, roditelji i rodbinom pred svetačnoj dvorani u dvoru naše škole.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
10-09-2021

Početna maša OŠ Bijeloga Sela

Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
23-08-2021

Dar za školsku dicu u Novoj Gori

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
7537 Neuberg im Burgenland
19-07-2021

Ognjogasci pohodili MaMaCo podvaranje

Ljetos imaju školarice i školari osnovne škole Pandrofa mogućnost 5 tajedan u prazniki uživati ljetošnje podvaranje od 7 do 17 uri.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
12-07-2021

Fešta brojev i slov

Dica prvoga razreda OŠ Bijeloga sela su skupa svećevala feštu brojev i slov.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
08-07-2021

Prvo pričešćanje 2. i 3. razreda

Dvojezične jačke su pripravile razredne učiteljice na hrvatskom i nimškom jeziku.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo