16-11-2020

30 ljet utemeljenja dvojezičnosti na DSŠ u Velikom Borištofu

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
13-11-2020

100 ljet Gradišće: Većjezični školski projekti

Prilikom jubileja 100 ljet Gradišće su Zemlja i Obrazovna direkcija za Gradišće pokrenuli projekt u kom se školari bavu s poviješću najmladje savezne zemlje. Istovrimeno su raspisali i naticanje u kom neka mladi ljudi kreiraju ideje za oblikovanje budućno
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
04-11-2020

Pišačenje k ruševini na Landžer

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
28-10-2020

Učnja na distancu i jeziki narodnih grup

Glavna tema je bila „Distance learning/učnja na distancu i jeziki narodnih grup – iskustva i izgled u budućnost“.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
21-10-2020

Poučni pohod ognjobrancev

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
7035 Steinbrunn
01-10-2020

Safer Internet u Osnovnoj Školi

Webinari za daljnju naobrazbu učiteljev i učiteljic osnovnih škol - "Sigurniji internet u škola" - prosim SADA najaviti!
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
22-09-2020

Evropski tajedan mobiliteta je durao od 14. do 18.9. 2020.

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
7035 Steinbrunn
18-09-2020

Evropski tajedan mobilnosti 16. – 22. septembar 2020.

Dica OŠ Vincjeta su dio zela kod naticanja pod geslom „Ceste cvatu“.
Osnovna škola Vincjet / VS Dürnbach
7472 Dürnbach
01-09-2020

Učitelji djelaju na e-booku za hrvatski jezik

Grupa dvojezičnih učiteljev iz osnovnih škol Nova Gora i Sveti Mihalj za vrime praznikov razvija elektronske školske knjige za hrvatsko podučavanje. Nalog za to je dalo ministarstvo za obrazovanje skupa sa zemaljskom direkcijom za obrazovanje i odiljenjem
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
27-08-2020

Palatin-Wild i Vlašić idu u mirovinu

Direktorica Osnovne škole (OŠ) Uzlop, Ljuba Palatin-Wild i direktor OŠ Trajštof, Manfred Vlašić ćedu na kraju ovoga školskoga ljeta, ada po prazniki, stupiti u mirovinu.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt