18-03-2021

Nove digitalne table za predmetnu nastavu.

Analogne table su se digitalno predjelale.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
15-03-2021

Create with dice! Unusual European stories!

eTwinning projekt OŠ Štikapron-Celindrof
Osnovna škola Štikapron-Celindrof
7035 Steinbrunn
08-03-2021

Webinari o većjezičnosti za pedagoge

„Digitalna učnja u pameti. Digitalisiertes Lernen aus Sicht der Kognitionswissenschaften“
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
25-02-2021

Webinari o većjezičnosti za pedagoge

Mjesto za jezik i kulturu / Raum4Sprache&Kultur / Nyelvek és kultúrák tere / Than la tschibtschake taj kulturake
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
22-02-2021

Nova publikacija za škole – „Pravila su potribna“

Pedagoške podloge za dvojezične škole na temu „Pravila su potribna“.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
05-02-2021

Jezična trofeja u virtualnom obliku

Benjamin Kuzmić od Terezijanuma Željezno je dobitnik ljetošnjega jezičnoga naticanja u hrvatskom jeziku, ko su raspisali Pedagoška visoka škola i Direkcija za naobrazbu. Pri virtualnom naticanju 28. januara se je naticalo u hrvatskom jeziku osam školarov
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
01-02-2021

Virtualni dan otvorenih vrat

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
07-01-2021

Povidanje o stvaranju svita

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
24-12-2020

"Eltern-Kiga-App" se sada more javno hasnovati

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
24-12-2020

Blažen Božić i dobro Novo ljeto želju ...

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt