03-11-2021

Noć čitanja

Dica 4.b razreda su četvrtak, 21.10.2021., imala noć čitanja. Na početku su si dica i učiteljice Marina Hamm i Sabine Reiner naredili mjesto za spavanje. Potom su školarice i školari čuli priču o vitezu. Onda se je počelo zanimljivo putovanje u sridnji vi
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
18-10-2021

Jezični parkur u KUGI

OŠ Veliki Borištof na istraživačkom putovanju različnih jezikov u KUGi
Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
12-10-2021

Jesenko pišačenje

Osnovna škola Vincjet / VS Dürnbach
7472 Dürnbach
11-10-2021

Od gusinke do leptira

Tema predmetne nastave je bio razvitak metulja.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
05-10-2021

Lidl-trčanje 2021 - Mi smo dobitniki!

Srijedu, 29. septembra 2021., bilo je Lidl trčanje u areni za laku atletiku. Naša škola je ovo ljeto po četvrti put sudjelivala pri ovom naticanju. 21 dičakov i divičic se je u okviru ure gibanja i športa, pod peljanjem naše učiteljice Sabine Reiner, kv
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
04-10-2021

Razgledavanje u moje domaće selo Pandrof

Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
28-09-2021

Dužički dan športa - Pannonia Eagles na pohodu

S dužičkim danom športa petak, 24. septembra 2021., se je svečevao jedan dan pun gibanja i športa u osnovnoj školi u Rasporku. Gospodin Rothleitner, trener za mladinu društva Pannonia Eagles iz Pajngrta, je došao u našu školu, da predstavi školskoj dici s
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
23-09-2021

Cvijeće na cesti

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
7011 Siegendorf
20-09-2021

Teretnjak u školi

U osnovnoj školi u Novom Selu je bio četvrtak, 16. septembra 2021 projekt „LKW u školi“!
Osnovna škola Novo Selo - VS Neudorf
2475 Neudorf- Novo Selo
13-09-2021

Ekumenska Božja služba riči u Pandrofu

Početak školskoga ljeta 2021./22. se je ljetos priredio na drugi način. Održala se je ekumenska Božja služba riči sa školaricami i školari, učiteljicami i učitelji, roditelji i rodbinom pred svetačnoj dvorani u dvoru naše škole.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof