18-12-2020

Akcija „Ö3-čudna vrićica načinji školu“

Stari mobilni telefoni nisu za baciti nego su vridna sredstva.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
10-12-2020

Klimaprojekt: Pandrof gre! Idemo piše!

Gibanje u frišlom zraku podupira dobar i zdrav razvitak dice, ju jača u sigurnom ponašanju u prometu i polakša prometnu problematiku pred školom.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
10-12-2020

Mikula je pohodio našu zatvorena školu

Činjenica je, da je škola bila zatvorena; tako nije bilo moguće strefiti svetu Mikulu uživo.
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
02-12-2020

"Skype ura nesmi faliti!"

Povezanost se u ovom razredu s učiteljicom, s dicom i s roditelji živi!
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo
30-11-2020

Utiski u toku Korona-krize u protuliću

Nakon prvoga "Lockdowna" smo konačno opet u smili pojti u školu – nažalost ali samo svaki drugi dan. Mi smo bili podiljeni u dvi grupe. Ja sam bila u grupi sa sedam druge dice. U drugoj grupi je bilo osam dice.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
27-11-2020

„Grof Livkić i njegovi prijatelji“

Dica OŠ Veliki Borištof su prva, ka smu s grofom Livkić doživiti bezbrojne viteške dogodjaje u tvrdjavi Livki.
Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
20-11-2020

MaMaCo Projekt: „Predstavljamo se sami sebe!“

MaMaCo i novo utemeljena 6.grupa „NEMO“ se predstavlja
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
16-11-2020

30 ljet utemeljenja dvojezičnosti na DSŠ u Velikom Borištofu

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
06-11-2020

Rimsko iskapanje u „Bruckneudorfu“

Dica su se naučila, da su  pred 2000 ljet ovde rimski cesari vladali i da se je zvala ova krajina Panonnien.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
06-11-2020

Po prvi put! Digitalne medije u prvom razredu

„Na ovom mjestu se smim zahvaliti pri općini Bijelo Selo na čelu s načelnikom Bugnyar!
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
2422 Pama / Bijelo Selo