23-06-2021

Katica Zvonarić i Nico Panzenböck med dobitniki ljetošnjega RECITALa

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
14-06-2021

100 ljet Gradišće

Kako je bilo prije? – Intervju s babom i didom
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
14-06-2021

Projekt Lie Detectors

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
30-04-2021

Jonas Rathmanner dobio je posebnu nagradu pri naticanju „Zlate diteline“

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
18-03-2021

Nove digitalne table za predmetnu nastavu.

Analogne table su se digitalno predjelale.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
08-03-2021

Webinari o većjezičnosti za pedagoge

„Digitalna učnja u pameti. Digitalisiertes Lernen aus Sicht der Kognitionswissenschaften“
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
25-02-2021

Webinari o većjezičnosti za pedagoge

Mjesto za jezik i kulturu / Raum4Sprache&Kultur / Nyelvek és kultúrák tere / Than la tschibtschake taj kulturake
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
22-02-2021

Nova publikacija za škole – „Pravila su potribna“

Pedagoške podloge za dvojezične škole na temu „Pravila su potribna“.
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
05-02-2021

Jezična trofeja u virtualnom obliku

Benjamin Kuzmić od Terezijanuma Željezno je dobitnik ljetošnjega jezičnoga naticanja u hrvatskom jeziku, ko su raspisali Pedagoška visoka škola i Direkcija za naobrazbu. Pri virtualnom naticanju 28. januara se je naticalo u hrvatskom jeziku osam školarov
Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
7000 Eisenstadt
01-02-2021

Virtualni dan otvorenih vrat

Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof