05-10-2021

Lidl-trčanje 2021 - Mi smo dobitniki!

Srijedu, 29. septembra 2021., bilo je Lidl trčanje u areni za laku atletiku. Naša škola je ovo ljeto po četvrti put sudjelivala pri ovom naticanju. 21 dičakov i divičic se je u okviru ure gibanja i športa, pod peljanjem naše učiteljice Sabine Reiner, kv
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
28-09-2021

Dužički dan športa - Pannonia Eagles na pohodu

S dužičkim danom športa petak, 24. septembra 2021., se je svečevao jedan dan pun gibanja i športa u osnovnoj školi u Rasporku. Gospodin Rothleitner, trener za mladinu društva Pannonia Eagles iz Pajngrta, je došao u našu školu, da predstavi školskoj dici s
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
02-07-2021

Znimanje krumpirov

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben
7374 Weingraben / Bajngrob
01-07-2021

Dobitnica i dobitnik na ljetošnjem Recitalu iz OŠ Bajngrob

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben
7374 Weingraben / Bajngrob
11-06-2021

Recital 2021

U maju su se neka dica četvrtoga razreda osnovne škole Rasporak javila za naticanje „Recital 2021“. HKD – Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću je to skupno sa Obrazovnom direkcijom za Gradišće organiziralo za škole.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
09-06-2021

Pohod Rasporčanskoga kaštela

Školari i školarice tretih razredov OŠ Rasporak, su skupno pohodili s njevimi učiteljicami u ponediljak, 7. junija 2021., kaštel Rasporak. Gospodar kaštela Anton Wink je peljao divičice i dičake kroz različne dijele gradjevine.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
07-06-2021

Po 100ljetni slijedi naših korenov u Bajngrobu

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben
7374 Weingraben / Bajngrob
31-05-2021

Od gusinjke do metulja

Tema predmetne nastave 1.a razreda je bio razvitak metulja. Po teoretičnom obdjelivanju se je dici pokazala ova metamorfoza u naturi.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
28-05-2021

Kako šara je tvoja sadovna sinokoša? - naticanje moljanja za dicu parka prirode Rozalijsko brigovlje

Park prirode Rozalijsko brigovlje je organizirao jedno naticanje za prvi europski „dan sadovne sinokoše“. Dica 2a i 2b razreda iz osvnovne škole Rasporka su sudjelivali sa čuda radosćom.
Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
7021 Draßburg
19-05-2021

100 ljet Gradišće

Osnovna škola Stinjaki / VS Stinatz
7552 Stinatz