11-01-2016

Božićni sajam pred bečanskom gradskom vjećnicom

Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
17-12-2015

Krumpirova baterija

Ovo školsko ljeto „sadje i povrće“ bila je velika tematika za dicu tretoga-a razreda osnovne škole Pandrofa.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
10-12-2015

Jabukov dan

Jabuka je bio moto drugih razredov ki su se u okviru predmetne nastave špecijalno bavili s ovom tematikom.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
03-12-2015

Dica 4. razreda išla su na „safari“

Zadnji tajedan četvrti razredi su se vozili na „safari“ u nacionalni park „Neusiedlersee-Seewinkel“.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
01-12-2015

Hura, ja sam školsko dite!

Das Schuljahr hat begonnen und die Kinder der 1. Klassen lernen jede Woche einen neuen Buchstaben.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
16-11-2015

Pohod našega glavnoga grada Željezno

Četvrtak, 22. oktobra, su školari 3. i 4. razreda osnovne škole Pandrof pohodili glavni varoš Gradišća, Željezno.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
07-10-2015

Livo, pravo/desno, livo

2. oktobra 2015. ljeta je policija posjetila našu školu.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof
30-09-2015

Hrvatski umjetniki su moljali sa školari na DNSŠ Veliki Borištof

Školarice i školari 3. i 4. razreda Dvoježične nove sridnje škole su petak 18. septembra imali mogućnost moljati na staklu s poznatimi hrvatskimi umjetniki Zlatkom Kolarekom i Stjepanom Pongracom.
Dvojezična sridnja škola
7304 Großwarasdorf / Veliki Borištof
21-09-2015

Dica Svetoga Mihalja doživila su lip tajedan

46 dice NSŠ Sv. Mihalj prebavilo je od 14. do 18. septembra lipe dane u Selcu (Hrvatska).
NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
7535 St. Michael
11-08-2015

Pedagoški pohod loze u Marzu

Dica četvrtih razredov pohodili su lozu u kotaru Matrštof u Marzu.
Osnovna škola Pandrof/VS Parndorf
7111 Parndorf / Pandrof